Cao Thủ

Kinh Nghiệm Tẩy Luyện [31-07-2015]

Đầu tiên cần phải giải thích

Đối với trang bị tím thì cần 3 thuộc tính phải đạt đến level 3 thì mới có thể tẩy tiếp lên 5, nếu trong số 3 thuộc tính có level 4 hoặc level 2 thì sẽ không lên nổi (trừ khi đập thật nhiều vàng). Nếu level của 3 thuộc tính là 332 thì phải chờ thuộc tính level 2 lên 3, sau đó mới có thể lên 5.

Vào vấn đề chính

Như phần trên đã đề cấp đến, chỉ có 3 thuộc tính cùng level 3 mới có thể tẩy tiếp lên 5. Điều cần chú ý là phải kết hợp sử dụng 12 lần tẩy luyện miễn phí hằng ngày.

Khi 3 thuộc tính cùng đạt level 3, ví dụ trước khi tẩy là 332, tẩy xong 2 lên 3 thì tiếp tục dùng tẩy luyện miễn phí 3 lần rồi dùng vàng tẩy 1 lần sẽ có 1 thuộc tính tăng level, nếu may mắn thì sẽ có 2 thuộc tính tăng level. Nếu không lên thì nhất định đừng dùng vàng tẩy thêm, bởi vì 7 lần tiếp theo chắc chắn sẽ không có tiến triển gì.

Nói chung xác suất khoảng 99%, trừ khi vận may của bạn quá kém.

Từ 3 lên 4: phần trên đã nói level của 3 thuộc tính là 333 sẽ có 1 hoặc 2 thuộc tính lên 4, chẳng hạn 433 hay 343,  hoặc 434 hay 443

Đối với 433 hay 343: vừa lên xong, dùng 4 lần tẩy miễn phí rồi tẩy bằng vàng vì level của thuộc tính đã lên 4. Như vậy level của thuộc tính sẽ là 443, 444 hoặc 533.

Đối với 443 hoặc 444: thuộc tính có lên level hay không tùy thuộc vào vận may.

Còn lên level 5

Điều đầu tiên cần nhắc đến là 443 hoặc 434 hoặc 344 đều như nhau , ví dụ vừa lên 443, không nên tẩy luyện tiếp, mà hãy đợi đến 11h10 đêm hoặc hôm sau, nếu không sẽ lãng phí số lần tẩy luyện miễn phí và vàng.

Sau 11h10 đêm sẽ tiếp tục bước tiếp theo: 443 muốn lên 555 thì đầu tiên tẩy luyện miễn phí 1 lần, tiếp theo lần 2 3 4 dùng vàng, sau đó tẩy miễn phí rồi tẩy bằng vàng sẽ lên 543 hoặc 544 hoặc 533 (tất nhiên phần lớn là 544, xác suất 543 rất ít). Nếu vẫn chưa lên thì dùng vàng tẩy thêm 1 lần nữa là được.

Vì tỷ lệ thành công của tẩy luyện miễn phí không hề thấp hơn tẩy bằng vàng, nên những lần tẩy miễn phí là để nâng cao xác suất lên 555. Khi bắt đầu tẩy bằng vàng, giữa chừng đừng tẩy miễn phí, lên đến 544 mới tiếp tục dùng tẩy miễn phí. Sau đó đừng vội tẩy lên 555, cứ tiếp tục lần đầu dùng tẩy miễn phí, lần 2 3 4 dùng vàng, sau đó dùng tẩy miễn phí rồi dùng vàng, giống như lần trước. Tất nhiên không chắc sẽ lên 555 nhưng xác suất lên 554 rất cao.

Cứ tiếp như vậy, lần đầu dùng tẩy miễn phí, lần 2 3 4 dùng vàng sau đó tẩy miễn phí rồi dùng vàng cho đến khi lên 555.

Bài viết do Gamer cung cấp, chỉ mang tính tham khảo