Cao Thủ

Hướng Dẫn Vượt Phụ Bản [03-08-2015]

 

 

Đây là những chia sẻ của người chơi ở cấp 80.

 

Những lưu ý bạn nên biết khi tham gia vượt phụ bản
- Đột tiến 2 lần sẽ được cộng thời gian.
- Mượn ảo ảnh 5 lần sẽ được cộng thời gian
- Ngoài ra làm các nhiệm vụ phụ sẽ được mượn quân hoặc thưởng thời gian.
- Phụ bản đơn giản được mượn binh 10 lần.
- Phụ bản bình thường được mượn binh 20 lần.
- Phụ bản khó được mượn binh 45 lần.
- Phụ bản địa ngục được mượn binh 60 lần
- Phụ bản chiến thần được mượn binh 70 lần.

Quy tắc bạn cần biết trong giao diện chiến đấu

Chỉ đột tiến được khi bên mình đông hơn quân địch 3x+1 ( ví dụ địch 1 mình phải 4, địch 2 mình phải 7...)
Lừa địch khi địch từ 3 trở lên và phe ta cũng từ 3 trở lên.

 

 

Phụ bản Hoàng Cân Chi Loạn


Mình sẽ hướng dẫn các bạn vượt phụ bản này hệ khó.Các bạn đánh lần lượt thành Thanh Hà--> Khúc Dương. Sau khi đánh xong thành Khúc Dương dừng lại một chút bấm vô hình vị tướng của thành Khúc Dương.Sau khi nói chuyện với vị tướng đó xong. Sẽ có 10 đạo quân đánh vào Quảng Tông. Bạn lần lượt cho các tướng vào Quảng Tông. Sau đó ào giao diện chiến đấu. Bạn bấm vô đột tiến. Cả 3 tướng lên Cự Lộc. Lúc này bạn sẽ được cộng thêm 1 phút. Và chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

 


 

Phụ bản Thập Thường Thị Chi Loạn


Mình sẽ hướng dẫn các bạn vượt phụ bản này hê địa ngục.
Các bạn lưu ý 1 điều là nếu các bạn có 4 tướng và khi đich chỉ còn 1 đạo thì các bạn lập tức đột tiến qua thành sau. Mình sẽ không nhắc trong bài viết nữa.

 


 


Đầu tiên khi bạn vào bạn bấm ngay vào hình vị tướng Hà Tiến ở Ngoại Thành. Sau đó chọn câu trả lời ở phía trên" Nhị hoàng tử Lưu thông tuệ"

 


 


Sau đó bạn đem quân vào đánh Hộ Thành Hà Tây. Chờ đến khi quân địch còn 1 bạn lập tức đột tiến qua Hộ thành Hà Nam( Đối với những bạn 3 tướng thì khi đánh hộ thành hà tây cho 2 tướng vào trước. Sau đó tạo 1 ảo ảnh rồi cho vị tướng cuối cùng vào. Khi hộ thành hà tây còn 1 tướng thì đột tiến vị tướng thứ 3 qua hộ thành hà nam làm nhiệm vụ cho kịp thời gian)
Khi đánh xong hộ thành Hà Nam. Bạn sẽ nhận được thêm 2 phút từ Nv phụ kế sách tào tháo. Bạn đánh tiếp Thành môn tây -> Đồng Uyển.

 


 


Khi đánh xong Đổng Uyển. Bạn đừng vội bấm vô tổng quán thái giám Trương Nhượng ở Đổng Uyển mà bạn đánh tiếp nốt Hoàng Cung. Sau khi đánh xong Hoàng Cung bạn bấm vô sẽ có thêm 2 phút thơi gian. Sau đó mới bấm vô Trương Nhượng để hoàn thành nhiệm vụ

 

Hướng dẫn vượt phụ bản Tam anh chiến lữ bố

 

Mình sẽ hướng dẫn các bạn vượt phụ bản khó và địa ngục để được 5*. Yêu cầu đã có 4 tướng và trang bị 4* tím

 
Đầu tiên các bạn đánh vào quân doanh giao ngô. Khi quân địch chỉ còn 1. Các bạn đột tiến 2 tướng sang tụ hiền trang. Chờ 2 tướng còn lại đánh xong thì cho qua đánh Nam Bình Nguyên luôn.

 
Sau khi đánh xong Tụ Hiền Địa bạn sẽ có một đạo quân tiếp viện đánh vào hổ lao ngoại sơn. Và đồng thời ở Nam Bình Nguyên sẽ xuất hiện quan vũ. Bạn chọn " Mong Quan Vũ tiến vào Dy Thủy Quan" (Lưu ý cần đánh xong Nam Binh Nguyên trước rồi mới bấm vô Quan Vũ). 


Lúc này bạn cho 2 tướng lên đánh Thành Ngoại Bình Nguyên làm nhiệm vụ Viên Thuật lấy 1ph thêm giờ. Và cho 2 tướng vào hổ lao quan lừa địch.

- Ở hệ khó: Bạn tiến đánh thẳng vào hổ lao quan. Và đột tiến lên lạc dương khi quân địch còn 1. Và chờ kết thúc.

 
- Ở hệ địa ngục: Sau khi 2 tướng làm nv Viên thuật xong. Bạn cho quân đến Dy Thủy Quan và chờ đột tiến lên Dĩ Thủy Sơn (có thể tạo ra vài ảo ảnh để có thể nhanh chóng đột tiến được).

Lúc này khi đánh thăng được Dĩ Thủy Sơn. Lưu Bị sẽ cho mượn quân đánh Hổ Lao Quan. Và bạn sẽ chỉ việc vào Hổ Lao Quan rồi đột tiến tất cả các tướng sang Lạc Dương. Lừa đich và chờ kết thúc nhiêm vụ.

Hệ chiến thần xuất hiện thêm Quan Vũ và Trương Phi ở Hổ lao quan ngoại và Lạc Dương sơn. Nhưng mình vẫn chưa đạt được 5* nên cũng không dám hướng dẫn.

 

Hướng dẫn vượt phụ bản Đơn Kỵ Cứu Chủ


Mình sẽ hướng dẫn vượt phụ bản đơn và phụ bản bình thường để đạt 5*. 
Ở phụ bản này bạn sẽ bắt đầu phải dùng đến ảo ảnh thì mới có thể đạt được 5*Ở phụ bản đơn giản. Bạn chỉ việc đánh thẳng theo đường trên. Và ở mỗi thành bạn nên thả 2 cái ảo ảnh. 5 thành là vừa tròn 10 cái.
Những thành có 3 đạo quân trở lên thì bạn lừa địch, thành nào 1 đạo thì bạn đột tiến thẳng qua. Lưu ý 1 điều là chỉ nên đột tiến 1 tướng 1. Sau khi thả 2 ảo ảnh thì mới đột tiến các tướng các tướng còn lại qua.

Ở phụ bản bình thường, bạn cũng đánh theo đường phía trên.


Đầu tiên bạn cho một tướng đánh vào chủ thành bắc. Ở đây có 2 đạo quân, bạn mượn 3 ảo ảnh. Sau đó cho 3 tướng còn lại vào.
Tiếp theo bạn đột tiến 1 tướng lên thành giao bắc bộ. Ở đây có 3 đạo quân và 1 nhiệm vụ phụ, bạn tạo 4 ảo ảnh. Sau đó đột tiến nốt 2 tướng còn lại ở chủ thành bắc lên thanh giao bắc bộ, sau đó cho 1 tướng lừa đich.
Lúc này tướng đầu tiên ở chủ thành bắc có thể chết hoặc đã thắng rồi. Bạn đột tiến qua nốt thành giao bắc bộ. Và đột tiến tiếp 1 tướng lên tây sơn. Ở đây có 5 đạo quân, bạn tạo ra 5 ảo ảnh (Lúc này 3 tướng đang ở thành giao bắc bộ, 1 tướng đang ở tây sơn.)Bạn đột tiến 1 tướng ở thành giao bắc bộ sang tây sơn lừa địch. 2 tướng còn lại ở lại làm nhiệm vụ phụ đánh bại hạ hầu ân được thêm 4 phút.
2 tướng đánh xong hạ hầu ân xong, llúc này ở tây sơn quân địch cũng chỉ còn 2 đạo. Bạn đột tiến 1 tướng qua đông sơn trước.
Ở đây quân địch có 9 đạo quân, bạn tạo 4 ảo ảnh. Sau đó gọi nốt các tướng còn lại ở thành giao bắc bộ qua. Lừa đich liên tục cho đến khi quân địch còn 2 đạo quân, bạn đột tiến 1 tướng qua bắc bình nguyên. Tạo nốt 4 ảo ảnh và kéo nốt các tướng còn lại qua.
Lừa địch rồi đột tiến lên phàn thành. Lừa địch tiếp và chờ kết thúc.

 

Bài viết chỉ mang tính tham khảo.