Cao Thủ

Chiến Lược Tích Lũy Dân Trung [30-07-2015]

 

Trong Công Thành chủ yếu dựa vào quốc chiến đối sát với nhau. Dựa vào các tầng chiến lược triển khai trận địa tùy biến, trên phương diện kỹ thuật chiến đấu chân thực thể hiện đầy đủ tinh túy của Tam Quốc, hòa nhập vào hệ thống chiến thuật, tinh tế biểu hiện chiến trường một cách Thiên Biến Vạn Hóa, cho người chơi trải nghiệm sự hào hứng chiến đấu khi lâm trận ứng biến với mọi tình huống.

Thăng quan phát tài, đừng nên chú tâm vào việc hưởng thụ vinh hoa phú quý, xử lý chính vụ cũng rất cần thiết sẽ cho ra những bất ngờ thú vị.

 

 http://images.adsquangcao.com/upload/201311/15093808_13165.jpg


 

Trong Công Thành, khi Chủ Thành đạt cấp 20, theo mỗi tài nguyên trong khu khi nâng cấp kiến trúc đến 1 giai đoạn thời gian sẽ sản sinh ra 1 sự kiện chính vụ, người chơi sẽ thông qua 2 phương án để chọn lựa phương pháp xử lý chính vụ để đạt được phần thưởng tài nguyên và dân trung tương ứng, tài nguyên dùng để thăng cấp hay các việc làm khác, còn dân trung tích lũy đủ 100 sẽ nhận được lượng lớn tài nguyên.

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/15093840_31707.jpg