Cao Thủ

Chiến Lược nâng cấp từ 41 đến 50 [30-07-2015]

 

 Điều kiện mở chức năng

Hoàn thành nhiệm vụ cấp 48 “Đánh bại Lưu Chương” khoa kĩ điều chỉnh phần thưởng lúa từ 8:00-23:00 mỗi giờ đều nhận được phần thưởng( tổng cộng gồm 8 lần).

Hoàn thành nhiệm vụ cấp 49 “Đánh bại Mã Siêu” hệ thống binh khí sẽ tăng lượng lớn thuộc tính.

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/08161317_27701.jpg
 

 Kinh nghiệm phó bản

Đạt cấp 43 đánh bại Mã Đại xuất hiện “Dương Tùng kinh nghiệm phó bản” công đánh sẽ nhận được kinh nghiệm 14400.

Đạt cấp 46 đánh bại Bàng Đức xuất hiện “Dương Tùng kinh nghiệm phó bản” công đánh sẽ nhận được kinh nghiệm 14400.

Nhiệm vụ quốc gia

Mỗi ngày từ `10:00~12:00、15:00~17:00、20:00~22:00 trong 3 giai đoạn nay sẽ mở nhiệm vụ quốc gia, tham dự nhiệm vụ quốc gia sẽ nhận được lượng lớn kinh nghiệm.

Thế giới quốc chiến

Cần phải cập nhật đủ lúa để có thê tham gia thế giới công thành chiến, nếu không đủ lúa thì kiến nghị nên thực hiện nhiệm vụ quốc gia.

 

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/08161511_90194.jpg
 


 

Võ Tướng Mã Đại 

  • Chiến pháp: Cuồng bạo
  • Công kích phạm vi: 2 hàng
  • Thuộc tính: Dũng 22 Thống 58
  • Địa hình thiên phú: Sơn Địa.

Điều kiện: đánh bại Nghiêm Nhan nghiêm cứu khoa kĩ “Anh Dũng” sẽ giúp bạn vượt ải dễ dàng. Địa hình Sơn Địa võ tướng Nghiêm Nhan đã có, nếu muốn chiêu mộ Mã Đại thì tuỳ vào sở thích của người chơi nhưng đây không kiến nghị chiêu mộ.

Quan văn Pháp Chính (Văn Quan)

  • Kế Sách: Đặt Bẫy
  • Thích hợp cho các địa hình: Thuỷ Vực, Sơn Địa, Bình Nguyên

Điều kiện: Pháp chính được xem là vị tướng kế sách đầu tiên, nên chiêu mộ, sử dụng trên nhiều địa hình, rất có lợi trong công thành chiến.

Bàng Đức Chiến Pháp: Đột kích

  • Công kích phạm vi: 3 hàng
  • Thuộc tính: Dũng 30 thống 65
  •  Địa hình thiên phú: Bình Nguyên.

Điều kiện: trước khi công đánh Bàng Đức nên nghiêm cứu khoa kỹ “nâng cấp binh chủng 2”. Vị tướng Đỏ đầu tiên nên cần phải chiêu mộ! Tốt nhất là nên đổi tướng có địa hình Bình Nguyên.

Nâng cấp binh khí 

Cần nguyên liệu “ Thiết” thông qua Tế Thần, chiếm lĩnh thành trì đặc sắc “Tương Dương” sẽ nhận được, Khi hoàn thành nâng cấp binh khí sẽ mang lại lượng lớn thuộc tính.

Binh khí có thể nâng cấp theo nhiều loại Công Kích, Phòng Thủ, Binh Lực (Lượng HP), người chơi nào có năng lực sử dụng chức năng mượn bình kiến nghị là nên ưu tiên thăng cấp Binh Lực nhiều, bởi vì lượng binh đánh thua nhiều cũng sẽ liên quan đến việc nhận kinh nghiệm nhiều hay ít, nếu người chơi không sử dụng mượn binh thì đề cử nên nâng Công, Thủ . Lúc đó khả năng chịu đựng và tấn công sẽ tăng cao và nhận được kinh nghiệm khi đánh trận và lượng lúa sẽ tốn ít lại.

 

 http://images.adsquangcao.com/upload/201311/08161600_44307.jpg