Cao Thủ

Bộ Trang Bị Huyền Thoại [20-07-2015]

Bộ trang bị Thanh Long

Loại: Tăng máu (kèm theo binh lực)

Cách đạt được bản vẽ: Cấp 75, có thể mua bằng điểm trong cửa hàng.

Điều kiện hợp thành:

Tên bộ trang bị

Trang bị tím yêu cầu

Kỹ năng yêu cầu

Chỉ số tăng thêm

Thanh Long

Kỳ lân song thương

Máu 4 sao

Tấn công + 125

Phòng ngự +75

Binh lực + 200

Kỳ lân

Máu 4 sao

Tam Muội Thuần Dương Khải

Máu 4 sao

Điệp Phụng Vũ Dương

Máu 4 sao

Phục Long Soái Ấn

Máu 4 sao

Bàn Long Hoa Cái

Máu 4 sao

Trường hợp sử dụng thích hợp: Người chơi cấp Ảnh Đế có thể sử dụng mượn binh số lượng lớn hoặc người cần tiêu hao nhiều lương thực trong thời gian ngắn. Sau khi trang bị sẽ tăng khoảng 45000 binh lực, có thể tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm nhận được trong chiến đấu.

Võ tướng thích hợp: không hạn chế, trang bị thiết yếu để lên cấp nhanh chóng.

Bộ trang bị Bạch Hổ

Loại: Nâng cao sức tấn công.

Cách đạt được bản vẽ:

a/ Cấp 78, hoàn thành phụ bản cá nhân “Đơn kỵ cứu chúa” với đánh giá 5 sao.

 

b/ Cấp 85, mua bằng điểm trong cửa hàng.

Điều kiện hợp thành:

Tên bộ trang bị

Trang bị tím yêu cầu

Kỹ năng yêu cầu

Chỉ số tăng thêm

Bạch Hổ

Kỳ lân song thương

Tấn công 4 sao

Tấn công + 175

Phòng ngự +105

Số binh lính + 280

Kỳ lân

Tấn công 4 sao

Tam Muội Thuần Dương Khải

Cường công 4 sao

Điệp Phụng Vũ Dương

Cường công 4 sao

Phục Long Soái Ấn

Cường công 4 sao

Bàn Long Hoa Cái

Cường công 4 sao

Bộ trang bị Chu Tước 

Võ tướng thích hợp: Không hạn chế, lợi khí để lấy ít đánh nhiều, là vật mà võ tướng cấp thấp, phẩm chất thấp chán ghét và võ tướng cấp cao nhất định phải trang bị.

Trường hợp sử dụng thích hợp: Sử dụng khi tấn công người chơi có level và phòng ngự cao hơn mình hoặc dùng để đánh cấm vệ quân.

Loại: Nâng cao sức sát thương của chiến pháp.

Cách đạt được bản vẽ: Cấp 80, mua bằng điểm trong thương thành.

Điều kiện hợp thành:

Tên bộ trang bị

Trang bị tím yêu cầu

Kỹ năng yêu cầu

Chỉ số tăng thêm

Chu Tước

Kỳ lân song thương

Tấn công 4 sao

Tấn công + 150

Phòng ngự +90

Số binh lính + 240

Kỳ lân

Tấn công 4 sao

Tam Muội Thuần Dương Khải

Cường tráng 4 sao

Điệp Phụng Vũ Dương

Cường tráng 4 sao

Phục Long Soái Ấn

Cường tráng 4 sao

Bàn Long Hoa Cái

Cường tráng 4 sao

Võ tướng thích hợp: Hạ Hồn Đôn, Cam Ninh, Hứa Chử.

Trường hợp sử dụng thích hợp: sử dụng khi tấn công người chơi có level và phòng ngự cao hơn hoặc đánh cấm vệ quân.

Bộ trang bị Huyền Vũ

Loại: Tăng sức phòng ngự.

Cách đạt được bản vẽ: Cấp 90, dùng điểm mua trong cửa hàng.

Điều kiện hợp thành: Nếu đã thiên về phòng ngự thì toàn bộ kỹ năng đều là Phòng Ngự 4 sao mới chính là vương đạo.

Tên bộ trang bị

Trang bị tím yêu cầu

Kỹ năng yêu cầu

Chỉ số tăng thêm

Huyền Vũ

Kỳ lân song thương

Phòng ngự 4 sao

Suy đoán:

Tấn công + 120

Phòng ngự +200

Số binh lính + 280

Kỳ lân

Phòng ngự 4 sao

Tam Muội Thuần Dương Khải

Phòng ngự 4 sao

Điệp Phụng Vũ Dương

Phòng ngự 4 sao

Phục Long Soái Ấn

Phòng ngự 4 sao

Bàn Long Hoa Cái

Phòng ngự 4 sao

 

Võ tướng thích hợp: Không hạn chế (Trang bị phòng ngự nên không cần giải thích nhiều, ai thích thì mặc thôi)

Trường hợp sử dụng thích hợp: Nhiệm vụ phòng thủ quốc gia, công thành trong thời điểm không có nhiệm vụ quốc gia, giảm lượng lương thực tiêu hao.