Cao Thủ

Bí Kíp Tăng Tốc Đạt Cấp 20 [30-07-2015]

 

Con đường chinh chiến trên phó bản

  • Nếu cảm thấy nhàm chán trong chuyện thăng cấp kiến trúc thì đừng quên nên dùng “búa vàng”( hoàn thành bộ phận nhiệm vụ sẽ được tặng “ bua1 vàng”) chỉ cần nhấn vào là việc thăng cấp sẽ hoàn thành ngay.

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/05172301_77886.jpg
 

  • Tiếp đến đó là nhiệm vụ phó bản “Hổ Lao Quan”, phó bản chinh chiến sẽ bắt đầu từ đây, chiêu mộ vị tướng đầu tiên Trương Lương. Đánh bại NPC Lý Túc, tiếp đến là Quách Dĩ, 2 NPC đầu tiên không khó lắm, đánh bại “ Quách Dĩ” sẽ mở chức năng chọn lựa “Trang bị” cho tướng, được phép mua” vũ khí, khải giáp, binh phù” mua xong phải đeo trang bị ngay cho võ tướng.

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/05172325_40217.jpg
 

  • Tiếp theo là mộ binh và tiếp tục chinh chiến, có thể dùng Mộ Binh Lệnh để tăng tốc mộ binh, tác dụng của 1 Mộ Binh Lệnh là làm giảm đi thời gian 5 phút mộ binh.
  • Khi đánh bại Trương Tế sẽ xuất hiện Ruộng, tác dụng của Ruộng là sản xuất lúa, khi phát động công kích hay mộ binh đều phải tốn lúa của người chơi. Dựa vào nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành việc đạt sản lượng lúa 900/h. Lúc đó, chúng ta sẽ vào tiếp phó bản đánh bại “Từ Vinh”.Khi hoàn thành nhiêm vụ, Trang bị đòi hỏi phải mua “Chiến Mã, Áo Choàng, Quân Kỳ” cho tướng nhằm tăng lực chiến đấu cho võ tướng.

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/05172343_62009.jpg
 

  • Tiếp đến là tiếp tục chinh chiến phó bản, đánh bại Lí Nho sẽ mở Binh Doanh. Sau đó là nâng cấp kiến trúc Binh Doanh, để nâng cao tốc độ mộ binh trong thời gian ngắn. Khi nâng đến 700 binh/h sẽ được tặng thêm 1 kiến trúc mới.  Nếu đánh bại được Hoa Hùng thì tân thủ có thể chiêu mộ vị tướng này lên trận. Hoa Hùng khi lên trận đạt đến cấp 5, sẽ xuất hiện hệ thộng Chợ.

http://images.adsquangcao.com/upload/201311/05172414_32461.jpg
 

  • Có thể chọn lựa tính năng của vật phẩm và  tiến hành thu mua. Để hoàn thành phó bản đầu tiên thì phải đánh bại quân Đổng Trác, nhưng khi đánh bại Đổng Trác sẽ xuất hiện phó bản ẩn, khi đánh bại phó bản ẩn này sẽ nhận được lượng lớn tài nguyên, mọi người có thể thử nếu không tin.

Khi qua được ải bản đồ “Hổ Lao Quan” thì người chơi cũng gần đạt đến cấp 20 rồi.