Cao Thủ

Bí kíp nâng cấp từ 31 đến 40 [30-07-2015]


Đẳng cấp 32: hoàn thành nhiệm vụ “Thuần Vu Quỳnh” sẽ mở chức năng “Chợ Đen” hệ thống trao đổi tài nguyên theo tỉ lệ 3:1, dùng khi thiếu tài nguyên.
Đẳng cấp 36: hoàn thành nhiệm vụ “Thần Binh Lợi Khí” sẽ mở chức năng “ Trang bị Tẩy Luyện” sử dụng “miễn phí” số lần hoặc sử dụng vàng đổi tính năng Trang Bị và nâng cấp Lv của Trang Bị.
Đẳng cấp 38: hoàn thành nhiệm vụ “Đánh bại Viên Thiệu” sẽ mở chức năng “Quan Văn” không thể tham chiến, nhưng có thể dùng kế sách để gây sát thương cho đối phương.
(Các Kinh nghiệm nhận được chủ yếu từ 31-40 cấp)

 Kinh nghiệm phó bản
Cấp 32 đánh bại “Thuần Vu Quỳnh” xuất hiện”Thẩm Phối kinh nghiệm phó bản” đánh bại sẽ nhận được 4800 điểm kinh nghiệm.
Cấp 36 đánh bại “Hứa Du” xuất hiện “Viên Thuật kinh nghiêm phó bản” đánh bại sẽ nhận được 4800 điểm kinh nghiệm.


 Thế giới Mê Vụ
Thời gian đầu cần cung cấp Lúa, bạc để mở Mê Vụ (Sương Mù) bằng cách đánh vào thành Sương Mù có biểu tượng tấn công, khi xua tan Sương Mù sẽ có 1 tỉ lệ nhất định xuất hiện “Mê Vụ Kinh Nghiệm”.


 Thế giới quốc chiến
Khi xua tan Mê Vụ có thể đánh các thành trì lân cận, Quốc Chiến là một nơi chứa đầy chông gai và thử thách nhưng kèm theo là lượng lớn kinh nghiệm.


 Đề cử Võ tướng
Võ Tướng Nhan Lương
Chiến Pháp: Mãnh Công
Phạm vi công kích: 2 hàng
Thuộc tính: Dũng 36 Thống 44
Địa hình thiên phú: Bình Nguyên
Điều kiện: đánh bại “Quách Đồ” nhận khoa kỹ “Lực Thống Soái 1”, khi nghiêm cứu xong có thể chiêu mộ thêm 1 vị tướng, vị trí này dành cho Nhan Lương, chiêu mộ nhớ trang bị cho võ tướng.
Võ Tướng Trương Cáp
Chiến Pháp: Thiên Khiển Cụ Phong
Phạm vi công kích: 3 hàng
Thuộc tính: Dũng 31 Thống 49
Địa hình thiên phú: Thuỷ Vực
Điều Kiện: cần phải chiêu mộ Nhan Lương mới dễ dàng đánh bại Trương Cáp, đánh bại xong nên sa thải Chu Thương, vào quán rượu chiêu mộ Trương Cáp thay thế Chu Thương.
Võ Tướng Văn Sửu
Chiến Pháp: Xung Phong (Bảng tăng cường)
Phạm vi công kích: 1 hàng
Thuộc tính: Dũng 35 Thống 45
Địa hình thiên phú: Sơn Địa
Điều kiện: Nên đồi Trương Liêu thành Trương Cáp và dùng trang bị Vàng, thì có thể dễ dàng qua ải. Địa hình  thiên phú và chiến pháp của Văn Xú trùng lập với Trương Liêu, nếu muốn tránh việc tu luyện lại tướng thì có thể không chiêu mộ.
Võ Tướng Nghiêm Nhan
Chiến Pháp: Nhập Xâm
Phạm vi công kích: 2 hàng
Thuộc tính: Dũng 34 Thống 46
Địa hình thiên phú: Thành Trì
Điều kiện: cần nhanh chóng nghiêm cứu Khoa Kỹ, và sử dụng lần miễn phí tẩy luyện chuyển trang bị Vàng thành thuộc tính công kích, vậy thì dễ qua quan ải hơn. Đối với thời kỳ đầu nên ưu ái vị tướng có địa hình thiên phú thành trì!  Có thê xem Quốc Chiến trong đó bao gồm Sơn Địa, Bình Nguyên, Thuỷ Vực những đia hình không có lợi có thể sa thải, chiêu mộ ngay Nghiêm Nhan.
 【Chú ý hạng mục Khoa Kỹ】
Cần phải nghiêm cứu Khoa Kỹ: Lực Thống Soái 1, Hương Đàn Tế Thần, Cường Tráng.
 【Chú ý hạng mục Mê Vụ】
 【Chú ý hạng mục Tẩy Luyện】
 【Nhận rương ngay tại các điểm】
Nguỵ: Huỳnh Dương, Bình Nguyên, Nam Bì, Trần Lưu đều nhận được trng bị, Tương Dương, Xích Bích lân cận có thê nhận được rương Vàng.
Thục: Bồi Lăng, Bạch Đế phụ cận nhận được trang bị, Giang Lăng, Xích BÍch lân cận nhận được rương Vàng.
Ngô: Xích Bích, Lư Giang Thuỷ Vực, Lư Giang, Hán Tân lân cận nhận trang bị, Hán Thọ, Tương Dương lân cận nhận được rương Vàng.
Trang bị Vàng dễ dàng tẩy luyện, tẩy đến cấp 2 thuộc tính công kích là đủ, Vàng còn lại dùng cho các trang bị cấp cao hơn