6 ngày may mắn

Thể Lệ Tham gia:
Mỗi 1000 vàng tương ứng 1 lần quay.
Một lần quay may mắn nhận được 1 trong 6 giải thưởng phía dưới.
Một ngày quay được nhiều nhất 8 lần.

Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 26/1/2017 đến 23:59 ngày 01/02/2017
Lưu Ý: Số lần quay chỉ tồn tại trong ngày.

Vui lòng Đăng Nhập để tham gia chương trình

Lịch sử nhận code (Chỉ hiển thị 10 code mới nhất)
Thời gian nhận Gói Code
Bạn chưa nhận được code nào từ chương trình
Đóng
Chúc mừng bạn
đã nhận được: Gói quà 1

1234567890qwer123!@#$%$!#@

nhận code

Xem lịch sử nhận code
Lỗi

Có lỗi xảy ra trong quà trình vận hành vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.

Đóng
Vui lòng đăng nhập để tham gia chương trình
tài khoản hợp lệ
Nhập mật khẩu của bạn
Đóng

Chưa có tài khoản Somo. Đăng ký tại đây

Quên mật khẩu?