• long than login qua google
  • long than login qua facebook
  • long than login qua yahoo

Server mới

Long Thần Tranh Bá
Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Khai Mở Server Mới - Bá Hổ

Ngày: 29/01/2014


Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu, được đánh dấu bởi sự hỗn loạn của các cuộc giao tranh giữa các phe phái. Các chủ tướng hãy cùng nhau đứng lên, bình định thiên hạ và xây dựng một vùng đất mới.

Thời gian: 09h00 ngày 29/01/2014

Long Thần Tranh Bá- Khai Mở Server Mới - Bá Hổ

BĐH Long Thần xin gửi đến các Chủ Tướng máy chủ mới  Hổ.

Server  Hổ - Hãy cùng nhau trải nghiệm và vượt qua mọi thử thách, xây dựng đại cơ đồ.

 Thủy Hử Truyện-Chơi ngay  Thủy Hử Truyện-Sự kiện đặc sắc

 

 Thủy Hử Truyện-Tân Thủ FAQ