Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Tin Tức

Khai Mở Server Mới - Phúc Hổ

Khai Mở Server Mới - Phúc Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới - Ngạn Hổ

Khai Mở Server Mới - Ngạn Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm

Liên Thông Server Long Thần Tranh Bá

Liên Thông Server Long Thần Tranh Bá

09:00 sáng, ngày 14-05-2014: Các server sẽ được tạm đóng lại 11:00 sáng ngày 14-05-2014:...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới - Kiên Hổ

Khai Mở Server Mới - Kiên Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới - Bàng Hổ

Khai Mở Server Mới - Bàng Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm