Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Tin Tức

Khai Mở Server Mới - Ninh Hổ

Khai Mở Server Mới - Ninh Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới - Lang Hổ

Khai Mở Server Mới - Lang Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới - Hoang Hổ

Khai Mở Server Mới - Hoang Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm

Hướng Dẫn Xóa Cache

Hướng Dẫn Xóa Cache

Các vị Anh Hùng thân mến, nhằm giúp cho việc chơi game Long Thần...

Xem thêm

Phiên Bản Mới Quân Sách Thần Uy

Phiên Bản Mới Quân Sách Thần Uy

Cách chơi mới Chinh Chiến Thiên Hạ: Người chơi mở giao diện xuất chinh sẽ thấy xuất hiện Chinh Chiến Thiên Hạ....

Xem thêm