Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Tin Tức

Thông Báo Sự Cố Đường Truyền Quốc Tế

Thông Báo Sự Cố Đường Truyền Quốc Tế

Vào tầm 19h ngày 15/07/2014, tuyến cáp biển AAG - tuyến cáp lưu chuyển dữ liệu giữa Đông Nam Á và Quốc tế...

Xem thêm

Hướng Dẫn Xóa Cache

Hướng Dẫn Xóa Cache

Các vị Anh Hùng thân mến, nhằm giúp cho việc chơi game Long Thần...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới Xuyên Hổ

Khai Mở Server Mới Xuyên Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm

Liên Thông Server Long Thần Tranh Bá

Liên Thông Server Long Thần Tranh Bá

09:00 sáng, ngày 09-07-2014: Các server sẽ được tạm đóng lại 11:00 sáng ngày 09-07-2014...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới Thiện Hổ

Khai Mở Server Mới Thiện Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm