Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Tin Tức

Thông báo: TTV Online đóng thẻ Megacard

Thông báo: TTV Online đóng thẻ Megacard

TTV Online sẽ tiến hành sẽ đóng thẻ Megacard. Thơi gian: bắt đầu từ 00h00 ngày 19/11/2014...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới Đại Hổ

Khai Mở Server Mới Đại Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu, ...

Xem thêm

Cáo Lỗi Sự Kiện Họa Thị Bích

Cáo Lỗi Sự Kiện Họa Thị Bích

Do sự cố kĩ thuật về phần tích lũy điểm tiêu hao vàng nhận Họa Thị Bích. BDH game Long Thần mong các chủ tướng thông cảm. ...

Xem thêm

Lỗi Tích Lũy Họa Thị Bích

Lỗi Tích Lũy Họa Thị Bích

Do sự cố kĩ thuật về phần tích lũy điểm tiêu hao vàng nhận Họa Thị Bích. Ban Điều Hành game Long Thần thông báo......

Xem thêm

Khai Mở Server Mới Ngạnh Hổ

Khai Mở Server Mới Ngạnh Hổ

...

Xem thêm