Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Tin Tức

Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ

Bảo Trì  Toàn Bộ Máy Chủ

BẢO TRÌ TOÀN BỘ MÁY CHỦ LONG THẦN Thời gian: từ 02h00 đến 03h00 ngày 16/04/2014...

Xem thêm

Liên Thông Server Long Thần Tranh Bá

Liên Thông Server Long Thần Tranh Bá

09:00 sáng, ngày 16-04-2014: Các server sẽ được tạm đóng lại 11:00 sáng ngày 16-04-2014: ...

Xem thêm

Liên Thông Server Long Thần Tranh Bá

Liên Thông Server Long Thần Tranh Bá

09:00 sáng, ngày 15-04-2014: Các server sẽ được tạm đóng lại 11:00 sáng ngày 15-04-2014:...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới - Duyên Hổ

Khai Mở Server Mới - Duyên Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới - Chân Hổ

Khai Mở Server Mới - Chân Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm