Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Tin Tức

Chat cùng HotGirl nhận hỗ trợ nhanh chóng

Chat cùng HotGirl nhận hỗ trợ nhanh chóng

Nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ trong thời gian tới,...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới Lục Hổ

Khai Mở Server Mới Lục Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu, được đánh dấu bởi sự hỗn loạn của các cuộc giao tranh giữa các phe phái....

Xem thêm

Liên Thông Server Long Thần Tranh Bá

Liên Thông Server Long Thần Tranh Bá

09:00 sáng, ngày 14-10-2014: Các server sẽ được tạm đóng lại 11:00 sáng ngày 14-10-2014: Mở login server, các Chủ tướng vẫn có thể sử dụng tài khoản cũ thông qua server cũ để đăng nhập vào game. ...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới Thập Hổ

Khai Mở Server Mới Thập Hổ

BĐH Long Thần xin gửi đến các Chủ Tướng máy chủ mới - Thập Hổ. Hãy cùng nhau trải nghiệm và vượt qua mọi thử thách, xây dựng đại cơ đồ. ...

Xem thêm

Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ Ngày 09-10

Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ Ngày 09-10

Các Anh Hùng Hào Kiệt thân mến! Long Thần Tranh Bá xin thông báo đến các anh hùng vào lúc 09h00 – 11h00 ngày 09/10/2014....

Xem thêm