Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Tin Tức

Bảo Trì Ngày 26/04/2014

Bảo Trì Ngày 26/04/2014

Bảo Trì Ngày 26/04/2014...

Xem thêm

Phiên Bản Mới Thiên Giáng Kỳ Binh

Phiên Bản Mới Thiên Giáng Kỳ Binh

Người chơi level 60 trở lên có thể dùng Thần Công Bí Trục thăng cấp bảo vật...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới - Mộng Hổ

Khai Mở Server Mới - Mộng Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm

Thống Báo Thẻ Nạp Mới

Thống Báo Thẻ Nạp Mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một đa dạng của Quý khách hàng, từ ngày 28/04/2014,...

Xem thêm

Khai Mở Server Mới - Luân Hổ

Khai Mở Server Mới - Luân Hổ

Giang hồ dậy sóng, 3 nước Ngụy - Thục - Ngô không ngừng tranh đấu...

Xem thêm